Saturday, September 29, 2018

Pentu(ja) / Puppi(es)Päivityksenä meidän tämän hetken tilanteeseen.
Triina synnytti 28.8.2018.
Pentuja syntyi yksi uros.
On mahdollista että se etsii jossain kohdassa sijoitus-/yhteisomistajuuskotia, mutta tämä päätös odottaa pennun MyDogDna-tulosta, joka on odotettavissa pennun ollessa 9-12 viikon ikäinen.

Update for our current situation.
Triina gave birth 28.8.2018.
There was only one male puppy.
It is possible, that it will be looking for a fosterer or co-owned home, but this desicion will be made after I get the MyDogDna-results, which are most likely ready when the puppy is somewhere between 9-12 weeks.

Wednesday, June 27, 2018

Viimein uutisia! / Finally news!

Meille tulee (toivottavasti) pentuja!
We'll be (hopefully) having puppies!Astutus tapahtui 26.6.2018 / Mating was 26.6.2018.
Ultra viikolla 30 / Ultra on week 30

Yhdistelmästä / from combination

Triina (Totoriina) x Ringo (Kipazin Domino)

Pentujen sukutaulu jalostustietojärjestelmässä
Pedigree of the puppies in jalostustietojärjestelmä


Molemmat vanhemmat ovat puhdasrotuisia kromfohrländereitä.
Both parents are purebred kromfohrländers.

Triina (Totoriina)
26.4.2018
silmätutkimus - ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
polvilumpioluksaatio - 0/0
21.11.2016
kyynärnivel - 0/0
lonkkanivel - A/A
20.11.2016
selkä
  nikamien epämuotoisuus - VA0 (normaali), lukumäärä: 0
  selän spondyloosi - SP0 (puhdas)
  välimuotoinen lanne-ristinikama - LTV0 (normaali)
------
26.4.2018
eye examination - no evidence of inherited eye diseases
patellar luxation - 0/0
21.11.2016
elbow joint - 0/0
hip joint - A/A
20.11.2016
spine
  lumbosacral transitional vertebra - LTV0 (normal)
  spondylosis - SP0 (free)
  vertebral anomaly - VA0 (normal), number of anomalies: 0

MyDogDNA
Von Willebrandin tauti (vWD), tyyppi 1 - Kantaja
Polkuanturankovettumatauti - Normaali
Turkin pituus - L/L - koira on todennäköisesti lyhytkarvainen.
------
Von Willebrand's Disease (vWD) Type 1 - Carrier
Hereditary Footpad Hyperkeratosis, (HFH) - Clear
Coat Length - L/L - The dog is likely to have short-haired coat.

Ringo (Kipazin Domino)
14.3.2018
silmätutkimus - Puutteellinen kyynelkanavan aukko : todettu
polvilumpioluksaatio - 0/0
kivekset - normaalit
------
eye examination - Atresia of lacrimal punctum : found
patellar luxation - 0/0
testicles - normal

MyDogDNA
Von Willebrandin tauti (vWD), tyyppi 1 - Normaali
Polkuanturankovettumatauti - Kantaja
Turkin pituus - I/I - Koira on geneettisesti pitkäkarvainen.
------
Von Willebrand's Disease (vWD) Type 1 - Clear
Hereditary Footpad Hyperkeratosis, (HFH) - Carrier
Coat Length - I/I - The dog is genetically long-haired.

Sunday, November 13, 2016

Terveystuloksia / Health results

Kasku (KromiStars Öinen Tammikko) kävi luustokuvauksissa, ja tulokset ovat puhtaat.

Selkä:
Nikamien epämuotoisuus - VA0 (normaali).
Selän spondyloosi - SP0 (puhdas).
Välimuotoinen lanne-ristinikama - LTV0 (normaali).

Kyynärnivel - 0/0.
Lonkkanivel - A/A.


Kasku (KromiStars Öinen Tammikko) had her bones checked, and result are clean.

Spine:
Vertebral anomaly - VA0 (normal).
Spondylosis - SP0 (free).
Lumbosacral transitional vertebra - LTV0 (normal).

Elbow joint - 0/0.
Hip joint - A/A.

Saturday, August 13, 2016

Oulu, KV


Inga (KromiStars Öinen Tuomikko)
Avo T
(OPEN P)

Oulu 13.8.2016
Tuomari: Finne Leni, Suomi

Riittävät mittasuhteet. Kevyt luusto. Kovin varovainen käytös. Melko pitkä ja kapea pää. Hyvät tummat silmät. Valitettavan kevyet korvat. Alaleuka voisi olla hiukan voimakkaampi. Hyvä kaula. Niukka eturinta. Kaareva ylälinja. Niukat etukulmaukset. Oikean mallinen rintakehä. Esitetään kovin kuivassa kunnossa. Melko jyrkkä lantio. Erinomainen lihaskunto. Turhan pitkät kynnet. Turhan pehmeä karvapeite. Liikkeessä köyristää selkälinjaa. Liikkuu takajalat rungon alla.

Free translation
"Adequate proportions. Light bones. Carefull behaviour. Quite long and narrow head. Good dark eyes. Woefully light ears. The lower jaw could be a bit stronger. Good neck. Meager chest. Arched topline. Scarce front angulation. Right kind of chest. Presented in a dry condition. Quite a steep pelvis. Excellent muscle tone. Bit too long nails. Too soft coat. Arches back line while moving. Moves hind legs under the body."

Sunday, June 5, 2016

Luonnetesti

Kasku (KromiStars Öinen Tammikko)

Toimintakyky: +1b kohtuullisen pieni
Terävyys: +1a pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu: +1 pieni
Taisteluhalu: +2b kohtuullisen pieni
Hermorakenne: +1a hieman rauhaton
Temperamentti: +1 erittäin vilkas
Kovuus: +1 hieman pehmeä
Luoksepäästävyys: +2a luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen
Laukauspelottomuus: +++ laukausvarma
Loppupisteet: 125


Sunday, May 15, 2016

Rauma, KR

Kasku (KromiStars Öinen Tammikko)
NUO-EH, NUK1
(Intermediate class VG1)

Rauma 15.5.2016
Tuomari: Linda Volarikova, Slovakia

"Medium size & bones. Missing p2 on each side in the under jaw. Good head propotions. Proper neck. Bit straight in front. Correct ribcage. Could have better filled forechest. Needs a better topline. Parallel movement. Nice temperament."

Ja sitten sama vapaasti suomennettuna:
"Keskikokoinen ja -luinen. P2 puuttuu molemmilta puolilta alhaalta. Hyvät pään mittasuhteet. Oikeanlainen kaula. Hieman suora edestä. Oikeanlainen rintakehä. Voisi olla täydempi eturinta. Tarvitsee paremman ylälinjan. Yhdensuuntainen liike. Hyvä luonne."

Saturday, May 14, 2016

Mynämäki, KR

Kasku (KromiStars Öinen Tammikko)
NUO-ERI, NUK1
(Intermediate class EXC1)

Mynämäki 14.5.2016
Tuomari: Kazmierski Andrzej, Puola

"Well sized & proportional. Absolute feminibe expression. Little upright(?) in front. Moves rythmicaly but without special drive."

Ja sitten sama vapaasti suomennettuna:
"Hyvän kokoinen ja mittasuhteinen. Selvä feminiininen ilme. Hieman pysty edestä. Liikkuu rytmisesti mutta ilman erityistä draivia."