Wednesday, June 27, 2018

Viimein uutisia! / Finally news!

Meille tulee (toivottavasti) pentuja!
We'll be (hopefully) having puppies!Astutus tapahtui 26.6.2018 / Mating was 26.6.2018.
Ultra viikolla 30 / Ultra on week 30

Yhdistelmästä / from combination

Triina (Totoriina) x Ringo (Kipazin Domino)

Pentujen sukutaulu jalostustietojärjestelmässä
Pedigree of the puppies in jalostustietojärjestelmä


Molemmat vanhemmat ovat puhdasrotuisia kromfohrländereitä.
Both parents are purebred kromfohrländers.

Triina (Totoriina)
26.4.2018
silmätutkimus - ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
polvilumpioluksaatio - 0/0
21.11.2016
kyynärnivel - 0/0
lonkkanivel - A/A
20.11.2016
selkä
  nikamien epämuotoisuus - VA0 (normaali), lukumäärä: 0
  selän spondyloosi - SP0 (puhdas)
  välimuotoinen lanne-ristinikama - LTV0 (normaali)
------
26.4.2018
eye examination - no evidence of inherited eye diseases
patellar luxation - 0/0
21.11.2016
elbow joint - 0/0
hip joint - A/A
20.11.2016
spine
  lumbosacral transitional vertebra - LTV0 (normal)
  spondylosis - SP0 (free)
  vertebral anomaly - VA0 (normal), number of anomalies: 0

MyDogDNA
Von Willebrandin tauti (vWD), tyyppi 1 - Kantaja
Polkuanturankovettumatauti - Normaali
Turkin pituus - L/L - koira on todennäköisesti lyhytkarvainen.
------
Von Willebrand's Disease (vWD) Type 1 - Carrier
Hereditary Footpad Hyperkeratosis, (HFH) - Clear
Coat Length - L/L - The dog is likely to have short-haired coat.

Ringo (Kipazin Domino)
14.3.2018
silmätutkimus - Puutteellinen kyynelkanavan aukko : todettu
polvilumpioluksaatio - 0/0
kivekset - normaalit
------
eye examination - Atresia of lacrimal punctum : found
patellar luxation - 0/0
testicles - normal

MyDogDNA
Von Willebrandin tauti (vWD), tyyppi 1 - Normaali
Polkuanturankovettumatauti - Kantaja
Turkin pituus - I/I - Koira on geneettisesti pitkäkarvainen.
------
Von Willebrand's Disease (vWD) Type 1 - Clear
Hereditary Footpad Hyperkeratosis, (HFH) - Carrier
Coat Length - I/I - The dog is genetically long-haired.